Zagrodnik

Zagrodnik - miesięcznik skierowany do mieszkańców wsi i małych miasteczek. OkładkaFundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość jest wydawcą miesięcznika Zagrodnik, dystrybuowanego od października 2007 roku na terenie kilku powiatów województwa Małopolskiego, w ilości do 18 tysięcy sztuk. Jest to gazeta bezpłatna, finansowana dochodem z reklamy, a dochód ten w całości przeznaczany jest na koszty druku, i decyduje o aktualnym nakładzie. Wszystkie pozostałe koszty wydania, takie jak materiały, skład, dystrybucja, wykonywane są przez wolontariuszy.

Zagrodnik.org - portal skierowany do mieszkańców wsi i małych miasteczek. Pierwsza stronaZagrodnik to projekt aktywizacyjno-, doradczo-, szkoleniowy, skierowany do mieszkańców obszarów wiejskich i małych miasteczek. Każde wydanie zawiera treści społeczne i obywatelskie, w tym skierowane do bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, porady prawne, informacje dla przedsiębiorców, oraz artykuły doradcze i szkoleniowe dla rolników. Udostępniona równolegle strona internetowa www.zagrodnik.org, jest nośnikiem bieżących informacji ważnych dla grupy będącej odbiorcami gazety.