PWROW

Doświadczenia naszej Fundacji zdobyte w trakcie pierwszych kilku lat działalności skłoniły zarząd do wystąpienia do Rady Fundacji o zgodę na opracowanie Programu Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach którego możliwe było by uruchamianie kolejnych, ukierunkowanych działań przyczyniających się do rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. Program ten został opracowany i przyjęty w roku 2009.

W oparciu o ramy Programu Zarząd Fundacji opracował regulamin Funduszu Wspierania Restrukturyzacji i Rozwoju Wsi. Fundusz ten gromadzi i dystrybuuje środki finansowe dzięki którym możliwe jest zwiększenie skali doradztwa dla rolników, wspieranego do wysokości 80% ceny netto ze środków PROW 2007-2013. dzięki możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia na pokrycie pozostałych kosztów tych usług, rolnicy prowadzący niewielkie gospodarstwa rolne mają możliwość skorzystania z tak potrzebnych usług doradczych bez zubożenia skromnego, rodzinnego budżetu.

Szczegółowo zasady przyznawania pomocy w formie darowizny ze środków Funduszu reguluje Regulamin opracowany i zatwierdzony przez Zarząd Fundacji. Rolników zainteresowanych korzystaniem z usług doradczych i skorzystaniem z pomocy finansowej prosimy o skontaktowaniem się z biurami doradczymi Fundacji, których adresy i numery telefonów są dostępne na stronie www.agrotim.pl

Zarząd Fundacji, w momencie wypracowania koniecznych środków finansowych, planuje uruchomić kolejne fundusze wsparcia w ramach PWROW. Zachęcamy więc do systematycznego odwiedzania naszych stron internetowych i utrzymywanie bieżących kontaktów z nasza Fundacją.

PDFProgram Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich

PDFFundusz Wspierania Restrukturyzacji i Rozwoju Wsi