Kontakt
Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość

ul. Zamoyskiego 27/5
30-519 Kraków

tel.: +48 603 926 853

Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem 0000257814