Kontakt
Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość

ul. Zamoyskiego 27/5
30-519 Kraków

tel.: 12 684 04 10
fax: 12 684 04 14

Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem 0000257814