AgroTiM

http://www.agrotim.pl

Doradztwo społeczne i obywatelskie

Wolontariusze Fundacji, osobiście, telefonicznie i poprzez kontakt elektroniczny, udzielają wszystkim potrzebującym pomocy w postaci porady i informacji, . W sprawach trudnych, wymagających wiedzy specjalistycznej, pomagamy znaleźć instytucję, firmę, osobę, która bezpłatnie, a gdy nie jest to możliwe to niedrogo, wesprze potrzebujących. Nasze wsparcie to nie tylko rozmowa. Często sporządzamy naszym klientom korespondencję, pomagamy wypełnić dokumenty, wnioski, podania. Czynnie uczestniczymy w całym procesie rozwiązywania problemu. Działalność doradztwa prowadzona jest w formie dyżurów osób deklarujących wolę takiej aktywności, oraz konsultacji z wolontariuszami, specjalistami w określonych dziedzinach.

Działalność ta jest całkowicie bezpłatna dla korzystających, i prowadzona wyłącznie w takim zakresie, w jakim nie generuje wydatków. Korzystamy więc z użyczonych pomieszczeń, oraz lokalnych współpracowników. Mamy nadzieję na rozwój tych usług równolegle z doradztwem rolniczym.

Doradztwo rolnicze

Przemiany gospodarcze i społeczne w naszym kraju spowodowały, że zdecydowana większość osób których głównym źródłem utrzymania było i jest prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego, stanęła lub stanie w najbliższych latach, wobec problemu drastycznego spadku dochodu, poniżej minimalnych nawet kosztów utrzymania. Dotyczy to szczególnie tych rolników, którzy nie świadomi trwałości trendów, czekają poprawy koniunktury, trwając przy tradycyjnej formie gospodarowania. Jest więc ogromna potrzeba pracy doradczo szkoleniowej w tej grupie naszych rodaków, szczególnie, że wczesna ocena szans gospodarstwa na konkurencyjnym, jednolitym rynku europejskim, pozwoli rolnikowi albo wdrożenie planu rozwoju, albo też wykorzystanie posiadanych jeszcze zasobów do znalezienia innego źródła utrzymania dla siebie i rodziny.

Przewidziane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 13 finansowanie doradztwa rolniczego, jest elementem polityki państwa wobec problemu przeludnienia naszego rolnictwa, i stało się podstawą na której oparliśmy zorganizowaną w 2007 roku działalność doradczą dla rolników.

Przeszkoleni współpracownicy, oraz placówki doradcze które organizujemy, pozwalają nam proponować wszystkim chętnym objęcie ich gospodarstwa indywidualną opieką, w ramach której dokonujemy oceny stanu gospodarstwa, przygotowujemy plany rozwoju, doradzamy w zakresie agro i zootechniki, a także ekonomiki, finansów, techniki.

Wyposażenie naszych doradców w urządzenia diagnostyczne, oraz własne laboratorium i współpraca ze specjalistami w zakresie analityki, pozwalają nam wyjątkowo skutecznie wspierać rolników w ich decyzjach odnoszących się do nawożenia i ochrony roślin, żywienia zwierząt, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, zdrowia własnego i konsumentów. Robimy wszystko, aby rolnicy będący naszymi klientami mieli wszelkie podstawy do zadowolenia.