Fundacja

Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość powstała z inicjatywy grupy osób, zawodowo współpracujących z polskimi przedsiębiorcami oraz rolnikami. Celem Fundacji jest działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Finansowanie działalności społecznej Fundacji oparte jest na hojności sponsorów, oraz dochodach z działalności gospodarczej, będącej uboczną stroną realizowanych projektów.

Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość współpracuje z jednostkami badawczymi w celu rozwoju przedsiębiorczości związanej z genetyką oraz sztuczną inteligencją. Fundacja nawiązała kontakty międzynarodowe w Azji, Stanach Zjednoczonych oraz na Bliskim Wschodzie związane z rynkiem genetyki. Dla swoich klientów realizuje prace mające na celu analizę danych DNA do wykorzystania w celach naukowych oraz wdrożeniowych. Fundacja będzie się angażować w prace badawcze związane z wykorzystaniem wiedzy o genomie w kilkudziesięciu obszarach tj. medycyna, rehabilitacja, rozwój człowieka, wpływ genetyki na kosmetologię itd.

Fundacja zamierza reagować na bieżący rozwój nauki i wdrażać technologie, które uda jej się wytworzyć we własnym zakresie lub w ramach nawiązanej współpracy z jednostkami badawczymi.

Fundacja nasza od 2007 roku, prowadzi także działalność doradczą skierowaną do wszystkich mieszkańców terenów wsi i małych miast, w zakresie determinowanym potrzebami. Doradzamy więc i rolnikom, i przedsiębiorcom, ale także każdemu obywatelowi w jego indywidualnych potrzebach.

Działalność Fundacji opiera się na wolontariacie, w oparciu o zawarte umowy. Wszystkich którym bliskie są nasze cele, zapraszamy do współpracy.

Rada i Zarząd
Fundacji Gospodarka i Przedsiębiorczość