Fundacja

Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość powstała z inicjatywy grupy osób, zawodowo współpracujących z polskimi rolnikami i małymi przedsiębiorcami.

Obserwując trudności jakie napotykają oni na swej drodze, świadomi wyzwań jakie niosą przemiany gospodarcze, oraz pragnąc wesprzeć tych ludzi, szczególnie zamieszkałych na terenach poza miejskich, powołaliśmy podmiot, poprzez który my, oraz inni mający wolę i potrzebę zrobienia czegoś dobrego, możemy prowadzić działalność nastawioną nie na własną, a na wspólną korzyść.

Działalność Fundacji opiera się na wolontariacie, w oparciu o zawarte umowy. Mimo że współpracuje z nami grupa kilkudziesięciu osób, chętnie przyjmujemy każdego, gdyż i nam nie brak pomysłów, i nowi współpracownicy wnoszą je także. A możliwości pracy, trudnej ale dającej satysfakcję, jest naprawdę wiele. Wystarczy się rozejrzeć, i chcieć zobaczyć.

Finansowanie działalności społecznej Fundacji oparte jest na hojności sponsorów, oraz dochodach z działalności gospodarczej, będącej uboczną stroną realizowanych projektów. W chwili obecnej uzyskujemy dochody z reklamy zamieszczanej w naszym miesięczniku Zagrodnik, będącym nośnikiem informacji i wiedzy dla mieszkańców terenów wiejskich województwa Małopolskiego.

Fundacja nasza od 2007 roku, prowadzi także działalność doradczą skierowaną do wszystkich mieszkańców terenów wsi i małych miast, w zakresie determinowanym potrzebami. Doradzamy więc i rolnikom, i przedsiębiorcom, ale także każdemu obywatelowi w jego indywidualnych potrzebach. Z działalności tej wydzieliliśmy doradztwo rolnicze, którego sieć rozwijamy na terenie województw Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego, w oparciu o współpracowników przeszkolonych i uprawnionych. Dochód z tej działalności, finansowanej w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich, przeznaczać będziemy na finansowanie innych, społecznie potrzebnych przedsięwzięć.

Wszystkich którym bliskie są nasze cele, zapraszamy do współpracy.

Rada i Zarząd
Fundacji Gospodarka i Przedsiębiorczość

PDFPobierz sprawozdania w PDF:   2006   2007   2008   2009   2010